Liturgiczna Służba Ołtarza

W parafii aktywnie posługuje grono 6 kandydatów na ministrantów, 19 ministrantów oraz 12 lektorów w tym 4 animatorów pod opieką o. Damiana Piątkowiaka SVD. Od 1999 roku do posługi przy ołtarzu zostały dopuszczone także dziewczęta. W służbie liturgicznej istnieje porządek służenia tzn. zasada wyznaczania służb. W tygodniu przypada na jednego ministranta lub lektora jedna służba wieczorem. Rano ze względu na szkołę ministranci nie mają obowiązkowej służby. Służby niedzielne są wyznaczane osobnym porządkiem. Ponadto za każdą służbę ministranci otrzymują punkty:

  • służba obowiązkowa: 2 pkt.
  • służba dodatkowa: 2 pkt.
  • nabożeństwa: 3 pkt.
  • brak uczestnictwa na wyznaczonej służbie: - 5 pkt. lub -3 pkt.

Punkty po każdej Mszy św. wpisuje do grafiku grupowy, bądź najstarszy lektor. Na końcu miesiąca punkty są zliczane i wywieszane na „ministranckiej tablicy ogłoszeń”. W czerwcu następuje roczna klasyfikacja punktów.

Ministranci i lektorzy służą Bogu, przyczyniając się do upiększenia i ubogacenia liturgii. Poza służbą liturgiczną angażują się w prace fizyczne (porządki na terenie kościoła, pomoc na gospodarstwie), artystyczne (organizowanie wystroju świątyni na różnego rodzaju uroczystości). Ministranci biorą udział we wspólnych wyjazdach i spotkaniach, które integrują grupę, jednocześnie rozwijając ducha dzięki formacji religijnej . Odbywają także ćwiczenia liturgiczne na cotygodniowych zbiórkach organizowanych przez opiekuna w ciągu całego roku szkolnego.


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.