Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Powstała 26 lat temu. Liczy obecnie 25 osób.

Do „MIRIAM” przychodzą ludzie, by

  • ·spotkać Boga Żywego
  • ·poznać Go w Trójcy Jedynego
  • ·wejść w Jego przestrzeń
  • ·przyjrzeć się samemu sobie w obliczu Boga
  • ·uczynić Syna Bożego – Jezusa swoim Panem i Nauczycielem
  • ·iść w Duchu Świętym za Chrystusem Zmartwychwstałym, pełniąc wolę Ojca
  • ·nauczyć się żyć pełnią życia w prawdziwej wolności i radości dziecka Bożego, wielbiąc Boga
  • ·nieść Światło innym.

Spotkania modlitewne odbywają się w każdy czwartek w sali św.Krzyża przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie.

 Po wieczornej Mszy Świętej, o godz. 19.00 spotykamy się na modlitwie wspólnotowej, na grupach dzielenia, katechezach formacyjnych.

Osobiste nawrócenie każdego z nas i doświadczenie Prawdziwej Miłości sprawiło, że pragniemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana, pragniemy dzielić się otrzymanymi darami, a nade wszystko pragniemy dzielić się miłością.

Inicjatywy podejmowane przez wspólnotę

• Dbanie o własny rozwój duchowy

• Posługa modlitwą wstawienniczą (każda trzecia niedziela miesiąca, w trakcie Wieczoru Uwielbienia, przy parafii Matki Bożej Bolesnej)

• Comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu (ostatni czwartek miesiąca - po Mszy św. o godz. 18.00)

• Posługa Modlitwą Uwolnienia wg  Neala Lozano ( model pięciu kluczy)

• Comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu (trzecia niedziela miesiąca od 20.30 - 23.00 w kaplicy s. Służebnic Ducha Świętego od wieczystej Adoracji)

•Prowadzenie Seminarium Odnowy Wiary dla społeczności miasta Nysa i okolic 


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.