Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w cyklu 3 letnim i obejmuje młodzież VI, VII i VIII klasy SP. Zgłoszenie do przygotowania dokonują kandydaci z VI klasy SP we wrześniu w kancelarii.

Dorośli pragnący przyjąć bierzmowania zgłaszają swoją gotowość u proboszcza i zostają skierowani na właściwe przygotowanie.


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.