Apostolat Maryjny

 

Wspomniana grupa powstała na początku lat dziewięćdziesiątych. Związana jest z cudownym medalikiem Maryi Niepokalanej, czci go i wypełnia polecenia Matki Bożej przekazane w objawieniach św. Katarzynie Labouré. Członkowie Apostolatu Maryjnego zobowiązują się do wypełniania określonych praktyk religijnych i pełnienia czynów miłosierdzia. Objęci są formacją duchową i opieką duszpasterską. Msza św. o godz. 18.00 ze specjalną intencją Apostolatu, a także spotkania modlitewne i formacyjne prowadzone są 27 dnia każdego miesiąca . Podczas spotkań rozważane są m.in. teksty czytań i homilii z danej niedzieli.


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.