top of page
Kościół MBB_edited.jpg

Sakrament pokuty

Spowiedź często obrosła mitami, ale nie warto się nimi sugerować. Kapłan pyta nie po to, by wtrącać się w intymne sprawy, lecz by spowiedź była ważna i sakrament rzetelnie spełniony. Etyka seksualna wymaga delikatności, ale pytania są potrzebne, by określić grzechy i postanowienie poprawy. Niektórzy boją się spowiedzi z powodu złych doświadczeń z kapłanami, ale warto próbować ponownie. Lęk przed spowiedzią często wynika z obaw przed zmianą życia i koniecznością porzucenia grzechów. Nie należy też wymuszać rozgrzeszenia, gdy nie ma szczerego żalu i postanowienia poprawy. Sakrament pokuty to wyznanie przed Bogiem, a rozgrzeszenie bez tych elementów jest nieważne. Kapłani zawsze wspierają swoich penitentów modlitwą.

bottom of page