top of page
Kościół MBB_edited.jpg

Marianki

To grupa dziewcząt, które w sposób szczególny ukochały Matkę Bożą. Jej zawierzyły swoje życie i Ją pragną naśladować. W parafii istnieją trzy grupy wiekowe, które zostały założone w 1990 roku przez siostrę Justynę .

Szczególnym wyrazem przynależności do grupy jest cudowny medalik Matki Bożej na różowej, zielonej lub niebieskiej wstążce - w zależności od grupy wiekowej. Obecnie wspólnota liczy około 40 dziewcząt a przewodniczy jej s. Małgorzata Zygar. Na spotkaniach dziewczęta poruszają nurtujące je problemy oraz uczą się tolerancji i wyrozumiałości; poznają dokładniej życie Matki Bożej. Marianki mają swoje święto 8 grudnia - Święto Niepokalanego Poczęcia NMP - wtedy składają przyrzeczenia całkowitego oddania się opiece Niepokalanej i otrzymują cudowne medaliki. Oprócz wymienionych wyżej kolorów wstążek, które ustanawiają hierarchię w grupie, jest jeszcze medalik na białej wstążce. Jednak ten otrzymuje członkini grupy w dniu swojego ślubu, jako znak, że zachowała czystość przedmałżeńską. Dzieci Maryi biorą aktywny udział w życiu wspólnoty parafialnej: przygotowują przedstawienia, pomagają w sprzątaniu kościoła, ale przede wszystkim czynnie działają na różnego rodzaju uroczystościach kościelnych poprzez przygotowanie oprawy liturgicznej tj. komentarzy, czytań, darów, a także życzeń, (z okazji jubileuszy, imienin, urodzin) . Angażują się też w czasie procesji Bożego Ciała, przygotowań Bożego Żłóbka, jak również służą pomocą w czasie uroczystości I Komunii Świętej. W ramach swojej działalności i wspólnej rekreacji organizują wycieczki, pielgrzymki, wspólny opłatek, itp.

bottom of page