top of page
Kościół MBB_edited.jpg

Apostolat Maryjny

Wspomniana grupa powstała na początku lat dziewięćdziesiątych.

Związana jest z cudownym medalikiem Maryi Niepokalanej, który stanowi centralny element jej kultu. Czciciele tego medalika oddają cześć Maryi i starają się wypełniać polecenia Matki Bożej przekazane w objawieniach św. Katarzynie Labouré. Poprzez przynależność do Apostolatu Maryjnego zobowiązują się oni do regularnego praktykowania religijnych rytuałów oraz do podejmowania czynów miłosierdzia. Ponadto, członkowie Apostolatu są objęci intensywną formacją duchową oraz opieką duszpasterską, co pomaga im w duchowym rozwoju i pielęgnowaniu relacji z Bogiem. Msza święta celebrowana jest codziennie o godzinie 18:00 z dedykacją dla intencji Apostolatu, a także odbywają się regularne spotkania modlitewne i formacyjne, które mają miejsce w 27 dniu każdego miesiąca. Podczas tych spotkań analizowane są m.in. teksty czytań oraz homilie wygłaszane w daną niedzielę, co pomaga członkom Apostolatu w lepszym zrozumieniu treści biblijnych i ich zastosowaniu w codziennym życiu.

bottom of page