top of page
Kościół MBB_edited.jpg

Chrzest

Sakrament Chrztu Św.
Udzielany jest w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00, a także w II Święto Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego w czasie Mszy św. o godz. 14.00.
W razie trudności z dopasowaniem się do tego terminu istnieje możliwość uzgodnienia dogodnego terminu sakramentu z duszpasterzami parafii.
Zgłoszenia dziecka dokonują osobiście rodzice dziecka przedstawiając dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC

  • Dokumenty kandydatów na rodziców chrzestnych potwierdzające ich zdolność do tej godności

bottom of page