top of page
Kościół MBB_edited.jpg

Apostolstwo dobrej śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej: Drogowskaz w duchowym przygotowaniu do śmierci

Założone w parafii 26 marca 2001 roku pod nazwą: Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, to wspólnota religijna, której celem jest umacnianie wiary i przygotowywanie członków do godnego i spokojnego przejścia na tamten świat. Stowarzyszenie pełni rolę duchowego przewodnika, oferując wsparcie modlitewne oraz duchowe wsparcie w obliczu śmierci. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w modlitwach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, co pozwala im czerpać zasługi płynące ze wspólnoty. Ponadto, podczas odprawianych w ich intencjach Mszy św., uczestniczą w przywilejach i łaskach, które przynoszą im pokój i pocieszenie w obliczu nieuniknionego ziemskiego końca.

bottom of page