top of page
  • Zdjęcie autoraPMBB w Nysie

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiw sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary

zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego

życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą

zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek,

pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter

istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest

niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także

niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać

między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego

życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze

o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić,

przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny

potępienia. [...] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu

ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest

wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci

zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. [...]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi

określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury

i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko

językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest

w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób

zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym

stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci

są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej

godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt

nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet

w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną

jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich

wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze

Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach

pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.


Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024


Za zgodność:


Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

71 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page