Sztafeta modlitewna 22-27.03.2021

22.03. powiedz.

W int. Bpa Andrzeja Czai i całego Kościoła opolskiego

23.03. wtorek

Za wszystkie wspólnoty naszej parafii o ducha jedności i rozwój własnych charyzmatów

24.03. środa

O dar potomstwa dla małżonków, którzy nie mogą począć dziecka

25.03. czwartek

O łaskę poszanowania świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci

26.03. piątek

O łaskę świętości dla posługujących nam kapłanów

27.03. sobota

O dary Ducha Św. dla dzieci i młodzieży i wszystkich nauczycieli


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.