Adoracja przed odpustem

Duchowe przygotowanie przed Odpustem Parafialnym

13.09. dzień adoracji i spowiedzi św.

 

07.30 – 09.00 Wspólnoty Miłosierdzia i Dobrej Śmierci

09.00 – 10.30 Wspólnoty Żywego Różańca

10.30 – 12.00 osiedle Gałczyńskiego i ulice przyległe

12.00 – 13.30 osiedle Górna Wieś

13.30 – 15.00 osiedle KEN

15.00 – 16.30 osiedle Kresowe i Zamłynie

16.30 – 18.00 osiedle Rodziewiczówny

18.00 – 18.45 pozostałe ulica parafii


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.